Ľudovít Czókoly

Czokoly


Ľudovít Czókoly practising CrossFit, under the guidance of an experienced coach Andrej Červenka, in the short time but he made a huge progress and participated in the various competitions in Slovakia, many of which he won. He won three times last spring in Crossgate League. He built on his success - first place in the competition Battle of Urpin 2014. He managed to qualify for the Kings of WOD to Lisbon, but at that time he participated CrossFit Level 1 course in Vienna. Ľudovít Czókoly is the best CrossFiter in the Czech Republic and Slovakia. His performance, as well as his results prove he belongs to a group of leaders in Europe. This year, he narrowly lost the qualification for European regionals - competition for the CrossFit Games.

Achievements of 2016:

Meridian Regional – 36th place, Battle of Urpin - 1st place, Battle of Comorra – 1st place, Battle of Star – 3th place, Czech beast team madness – 1st place, FitCamp CFT Challenge – 1st place

Achievements of 2015:

Slovak Throwdown – 3th place, Swiss Alpine Battle – 7th place, Czech Beast – 5th place, Crossfit gym league

 


 

 Ľudo, ako ho mnohí volajú, sa venuje CrossFit-u menej ako rok, no pod vedením skúseného trénera Andreja Červenku dokázal za tento krátky čas spraviť obrovský progres a zapojiť sa do rôznych súťaží na Slovensku, z ktorých mnohé vyhral. Na svojom konte má tri víťaztvá v rámci jarnej časti CrossGym Ligy. Nadviazal na svoj úspech ďalším prvým miestom na súťaži Battle of Urpin 2014. Podarilo sa mu taktiež kvalifikovať na Kings of WOD do Lisabonu, ale v tom čase sa zúčastnil CrossFit Level 1 kurzu vo Viedni

Ľudovít Czókoly je v súčastnosti tým najlepším, čo ponúka crossfit v Čechách a na Slovensku. Ako svojimi výkonmi, tak i výsledkami, patrí do širšej špičky v Európe. Tento rok mu len tesne unikol postup na európske regionálky - kvalifikačnú súťaž pre CrossFit Games.

Úspechy z roku 2016:

Meridian Regional – 36. miesto, Battle of Urpin - 1. miesto, Battle of Comorra – 1. miesto, Battle of Star – 3. miesto, Czech beast team madness – 1. miesto, FitCamp CFT Challenge – 1. miesto

Úspechy z roku 2015:

Slovak Throwdown – 3. miesto, Swiss Alpine Battle – 7. miesto, Czech Beast – 5. miessto, Crossfit gym liga

 


 IMG_0839